ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБТІКАННЯ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ТИПУ AHMED CAR

Автор(и)

  • А.В. СОХАЦЬКИЙ
  • М.С. АРСЕНЮК

DOI:

https://doi.org/10.32782/mathematical-modelling/2022-5-2-8

Ключові слова:

аеродинаміка транспортних апаратів, числове моделювання, рівняння Нав’є-Стокса, моделі турбулентності

Анотація

Реальні течії навколо транспортних апаратів є турбулентними. Розрахунок таких течій залишається однією з найбільш складних проблем. На сьогодні в обчислювальній аеродинаміці відсутні універсальні математичні моделі турбулентності. Надійне передбачення характеристик турбулентних потоків належить до винятково важливої наукової проблеми і пов’язане зі складністю та недостатнім вивченням турбулентності як фізичного явища. Розглядається задача математичного моделювання аеродинаміки наземного транспортного засобу. Метою роботи є побудова математичної моделі, числового методу, алгоритму розв’язування задачі та створення програмного забезпечення для дослідження аеродинамічних характеристик наземного транспортного засобу типу погано обтічного тіла. Для опису течії навколо транспортного засобу використано осереднені за Рейнольдсом рівняння Нав’є-Стокса. Для замикання осереднених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є-Стокса застосовано двопараметричну модель турбулентності SST Ментера. Модель SST за якістю перевершує ряд інших моделей турбулентності, але за обчислювальною простотою і витратами поступається моделям з одним рівнянням. Розроблено методику, алгоритм розв’язування задачі та програмне забезпечення. Для числового інтегрування системи диференціальних рівнянь використано скінченно-об’ємний метод. Задача розв’язувалася в багатоблочній постановці. Проведено тестування розробленої методики на стандартних задачах аеродинаміки. Проведено числове моделювання обтікання моделі наземного транспортного засобу типу Ahmend Car. Всі розрахунки проводилися для числа Рейнольдса Re=1,5*106. Досліджено вплив кута нахилу кормової частини моделі транспортного засобу на характер течії. Проведені дослідження показали, що величина куту нахилу кормової части істотно змінює його аеродинамічні характеристики. Подальший аналіз теоретичних та практичних досліджень показує, що аеродинамічні характеристики мають значний вплив на динаміку руху наземного транспортного засобу. Таким чином, для забезпечення потрібних параметрів динаміки руху швидкісного наземного транспортного засобу необхідно враховувати його аеродинамічні характеристики.

Посилання

Волков К.Н, Емельянов В.Н. Моделирование крупных вихрей в расчетах турбулентных течений. М.: Физматлит, 2008. 368с.

Гарбарук А. В., Стрелец М.Х., Травин А.К., Шур М.Л. Современные подходы к моделированию турбулентности . СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. 234 с.

Сохацький А. В. Теоретичні основи створення аеродинамічних компонувань перспективних швидкісних транспортних апаратів: дис. доктора технічних наук: 05.07.01. Дніпропетровськ. 2010. 364 с.

Menter F.R. Two-equation eddy-viscocity turbulence models for engineering applications. AIAA Journal. 1994. v. 32, N 8. P. 1598-1605.

Spalart P.R., Allmaras S.R. A one-equations turbulence model for aerodynamic flows. AIAA paper. 1992. Vol. 0439. 21p.

Ahmed S. R., Ramm G., Faltin G. Some Salient Features of the Time -Averaged Ground Vehicle Wake. SAE Transactions, Vol. 93, Section 2: 840222-840402 (1984), pp. 473-503.

Viswanathan H. Aerodynamic performance of several passive vortex generator confgurations on an Ahmed body subjected to yaw angles. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 2021. N: 131 43:131 pp. 1-2.

Lienhart, H., Becker, S., 2003. Flow and turbulence structure in the wake of a simplified car model. SAE Technical Paper 2003-1-0656.

Lienhart H., Stoots C., Becker S. Flow and Turbulence Structures in the Wake of a Simplified Car Model (Ahmed Model). New Results in Numerical and Experimental Fluid Mechanics III. 2002. Vol. 12, p. 323–330.

Banga S., Zunaid Md., Ahmad N.A., Sharma S., Dungriyal R.S. CFD Simulation of Flow around External Vehicle: Ahmed Body. Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2015. Vol. 12, Ver. III. P. 87-94.

Gilliéron, P., Chometon, F. Modelling of stationary three-dimensional separated air flows around an Ahmed reference model. Conference: ESAIM, Third International Workshop on Vortex. Vol. 7. 1999. P. 173-182.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-09