Редакційна колегія

Головний редактор

Астіоненко І.О. - к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри загальноосвітніх, гуманітарних та природничих дисциплін Херсонського національного технічного університету

Заступники головного редактора

Хомченко А.Н. - д.ф.-м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного  університету ім. П. Могили (м. Миколаїв)

Литвиненко О.І. - к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін Херсонського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

Відповідальний секретар

Омельчук А.А. - к.т.н., доцент кафедри інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь)

Члени редакційної колегії за спеціальностями:

Іноземні фахівці

Бабічев С.О. - к.т.н., доцент. (Чехія)

Гучек П.Й. - д.т.н., доцент, (Польща)

113 – Прикладна математика

Астіоненко І.О. - к.ф.-м.н., доцент

Гвоздева І.М. - д.т.н., професор

Гнатушенко Вікт.В. - д.т.н., доцент

Ляшенко В.П. - д.т.н., професор

Миргород В.Ф. - д.т.н., доцент

Різник В.В. - д.т.н., професор

Стрельнікова О.О. - д.т.н., професор

Хомченко А.Н. - д.ф.-м.н., професор

112 – Комп’ютерні науки

Борисенко В.Д. - д.т.н., професор

Ванін В.В. - д.т.н., професор

Вірченко Г.А. - д.т.н., професор

Гнатушенко В.В. - д.т.н., професор

Гумен О.М. - д.т.н., професор

Корчинський В.М. - д.т.н., професор

Литвиненко В.І. - д.т.н., професор

Мартин Є.В. - д.т.н., професор

Несвідомін В.М. - д.т.н., професор

Пилипака С.Ф. - д.т.н., професор

Устенко С.А. - д.т.н., професор

Шоман О.В. - д.т.н., професор 

126 – Інформаційні системи та технології

Аль-Амморі А.Н. - д.т.н., професор

Баклан І.В. - к.т.н., доцент

Бень А.П. - к.т.н., доцент

Левикін В.М. - д.т.н., професор

Литвиненко О.І. - к.т.н., доцент

Мороз Б.І. - д.т.н., професор

Стеценко І.В. - д.т.н., професор

Шерстюк В.Г. - д.т.н., професор 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Алексєєв М.О. - д.т.н., професор

Головко В.І. - д.т.н., професор

Кондратець В.О. - д.т.н., професор

Мещеряков Л.І. - д.т.н., професор

Омельчук А.А. - к.т.н.

Осадчий С.І. - д.т.н., професор

Рудакова Г.В. - д.т.н., професор 

Інші спеціальності

Дудченко О.М. - к.ф.-м.н., доцент

Кузьмич В.І. - к.ф.-м.н., доцент

Літвінова М.Б. - д.пед.н., к.ф.-м.н., професор