Вимоги до оформлення статей

Параметри файлу:

Рукопис підготовлений за допомогою Мicrosoft Word для Windows 2003/2016; формат сторінки – А4, орієнтація сторінки – "книжкова"; границі: ліва – 2,5 см; права – 2,5 см; верхня – 2,5 см; нижня – 2,5 см; інтервал між рядками – 1,0;  інтервал між абзацами "до", "після" – 0 пт.; відступи "ліворуч", "праворуч" – 0 пт.; відступ першого рядка – 1,25 см.

Обов’язкові елементи статті:

УВАГА!

Блок «Відомості про авторів», «Назва статті», «Анотація» та «Перелік ключових слів» подається двома мовами (українською, англійською) послідовно з однаковим форматуванням.

Перша анотація подається мовою статті.

Текст і розмір анотацій двома мовами має бути ідентичний.

Розмір кожної з двох анотаційне менше 1800 знаків без пробілів.

 • індекс УДК у верхньому лівому куті сторінки (Times New Roman, 12 пт.), вказується один раз;
 • ініціали і прізвище автора (авторів) великими літерами (Times New Roman, 12 пт., вирівнювання  по правому краю) (на англійську ПІБ авторів перекладається з української мови);
 • повна назва організації, де працює автор (Times New Roman, 10 пт., по правому краю);
 • пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);
 • назва статті великими літерами,  по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний);
 • пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);
 • анотація (Times New Roman, 10 пт., курсив);
 • перелік ключових слів, який починається зі слів: "Ключові слова:" (або "Keywords: ") (Times New Roman, 10 пт., курсив); 
 • пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.).

Стаття

Основний текст статті (Times New Roman, 12 пт.), який, у відповідності до вимог МОН України, обов’язково повинен містити такі виділені елементи: Постановка проблеми;  Аналіз останніх досліджень і публікацій;  Мета дослідження; Викладення основного матеріалу дослідження;  Висновки;

 • Список використаної літератури (кількість літературних джерел не більше 15);
 • References.
 • ІНФОРМАЦІЮ ПРО АВТОРІВ  з e-mail та ORCID (Зразок оформлення). ОБОВ’ЯЗКОВО!

Рисунки: підписи під рисунками – Times New Roman, 10 пт., жирний;

Таблиці:  Табл. 1 – вирівнювання по правому краю. Якщо є назва таблиці – рядком нижче.

Формули: для набору використовувати  редактор формул Microsoft Equation 3.0; формули по центру; нумерація формул – по правому краю; Розміри формул за замовчуванням: звичайний символ – 12 пт; великий індекс – 7 пт; маленький індекс – 5 пт; великий символ – 18 пт; маленький символ – 12 пт.

В тексті статті кожна формула виділяється двома пустими рядками (8 пт.).

Програми: для набору фрагментів використовувати шрифти Courier New (Courier);

Список літератури: оформлюється у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання";

References: оформлюються за правилами транслітерації англійською мовою з української мови.

Для транслітерації пропонуємо скористатися наступним ресурсом:

·      транслітерація з української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia