МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПЕРЕДАЧІ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ БАТТЕРВОРТА ДРУГОГО ПОРЯДКУ

Автор(и)

  • Л.С. ФОНАР
  • О.С. КОНОВАЛОВ
  • Є.Г. ФІЛІППОВ

DOI:

https://doi.org/10.32782/mathematical-modelling/2022-5-2-11

Ключові слова:

фільтр Баттерворта, динамічний коефіцієнт передачі, цифровий фільтр

Анотація

Метою проведеного дослідження є використання методів та засобів проектування цифрових фільтрів у динамічному стані для зменшення перехідних процесів у цифрових фільтрах Баттерворта другого порядку, скорочення динамічних режимів цифрових кіл та визначення доцільності використання методу динамічного коефіцієнту передачі. У будь-якій лінійній системі з обмеженою смугою пропускання виникають динамічні похибки, які зменшують завадостійкість прийому сигналів і, в першу чергу, сигналів зі швидкозмінними параметрами. Тому при проведенні обчислень треба враховувати перехідні процеси, які виникають у колах. Якщо параметри сигналу безперервно змінюються у часі, то ці процеси можуть існувати нескінченно. Враховуючи перехідні процеси, необхідно усі розрахунки та аналіз досліджувати у динамічному стані. Недоліки цифрової фільтрації при синтезі по аналоговому прототипу методом інваріантної імпульсної характеристики – неможливість отримати нескінченно малу смугу пропускання, а також наявність ефекту накладення спектрів на краях діапазону через дискретизацію. Для аналізу роботи цифрових фільтрів Баттерворта у динамічному стані використовуються дискретні перетворення Фур'є, пряме та зворотне. Для уникнення накладення спектрів, пропонується перехід до z-перетворення, при цьому попередньо використано денормування коефіцієнтів передачі. У розрахунках використовується коефіцієнт, який пов’язує тактову частоту з частотою зрізу фільтра через кількість вибірок частотної характеристики, та через кількість вибірок в межах смуги пропускання. Для вирішення завдань було використано комплекс методів: системного аналізу – для дослідження діючих алгоритмів обробки перехідних процесів, що виникають у колах; z-перетворення – для синтезу цифрових фільтрів; швидкого перетворення Фур'є та динамічного коефіцієнту передачі – для розрахунку двомірних динамічних характеристик цифрових фільтрів Баттерворта другого порядку. Дістав подальшого розвитку метод синтезу цифрових фільтрів Баттерворта, який дозволяє проводити частотно-часовий аналіз, що дає можливість дослідити динамічні характеристики кіл.

Посилання

Скляр Б. Цифровий зв'язок. Теоретичні основи і практичне застосування. М: Видавничий дім «Вільямс», 2003. 1104 с.

Агаджанян А. Р., Філіпський Ю. К. Переваги обробки нестаціонарних сигналів частотно-часовими методами. Праці ОПУ. 2011. С. 125–129.

Фонар Л. С., Ємельянов С. В., Барабанов М. О. Синхронно-гребінчастий фільтр для виділення регулярних компонентів у віброакустичних сигналах роторних машин. Вісник херсонського НТУ. Херсон. 2019. С. 69–74.

Proakis J., Manolakis D. Digital Signal Processing. London: Pearson. 1019 p. – (4th Edition).

Філіпський Ю. К. Динаміка сигнальних перетворень. – Одеса: ОДПУ, 2006. 89 с.

Бойко В. І., Багрій В. В. Цифрова схемотехніка. К: ІЗМН, 2001. 228 с.

Filipsky Yu. K., Fonar L.S. Synthesis of highly selective digital filters without analog prototypes. Proceedings of the XXXI International Scientific Conference ELNANO. April 12-14, 2011. Kyiv, 2011. С. 44.

Фонарь Л.С. Динамические характеристики цифровых фильтров без аналоговых прототипов. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 5 (205). С. 171-176.

Фонарь Л.С., Филипский Ю.К. Частотно-временной анализ цифровых гауссовых фильтров. Труды Одесского политехн. ун-та. 2013. Вып. 2(41). С. 257-260.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-09