ФІЛЬТРАЦІЯ ЗАВАД БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ: ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • В.М. КОРЧИНСЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.32782/mathematical-modelling/2023-6-1-10

Ключові слова:

багатоспектральне зображення, інформаційна відстань, відношення «сигнал/шум», розгортка Пеано-Гільберта, дискретне ортонормоване перетворення

Анотація

У статті пропонується метод пригнічення адитивних завад на цифрових растрових зображеннях, отриманих у довільній кількості спектральних інтервалів проміння – носія видової інформації. Метод базується на компресії кодів яскравості зображень, оптимізованій за двома критеріями: 1) мінімізація відносної інформаційної ентропії скомпресованого зображення стосовно первинного (безпосередньо зафіксованого) зображення; 2) максимізація відношення сигнальної енергії інформативного сигналу, збереженої в скомпресованому зображенні, до сигнальної енергії завади (відношення «сигнал/шум»). Реалізація пропонованого методу включає такі етапи: подання множини зображень спектральних каналів єдиним багатовимірним геометричним об’єктом (БГО) у вигляді масиву даних, упорядкованих за растром і спектральними інтервалами; розгортка Пеано-Гільберта БГО з отриманням одновимірного цифрового сигналу; компресія цифрових значень розгортки за зазначеними критеріями; реконструкція кодів яскравості скомпресованих зображень спектральних каналів функціональним перетворенням, оберненим стосовно використаного за компресії. Фільтрація завад з одночасною компресією цифрових кодів яскравості зображень реалізована на основі розкладів цих кодів по дискретних ортонормованих функціональних базисах, обнуління частин коефіцієнтів розкладу й наступної реконструкції розподілів яскравості зображень. Визначення порогів обнуління коефіцієнтів розкладів цифрових рівнів яскравості сформульовано у вигляді двокритеріальної оптимізаційної задачі мінімізації відхилень відносної інформаційної ентропії скомпресованого зображення стосовно вихідного зображення та відношення «сигнал/шум» у скомпресованому зображенні від наперед заданих значень. Пропонований метод забезпечує компроміс між вимогами збільшення відношення «сигнал/шум» і збереження інформативності синтезованих зображень стосовно первинних видових даних. Зіставлення різних дискретизованих функціональних базисів як основи для компресії розподілів яскравості показало найбільшу ефективність за зазначеними критеріями базису Хартлі.

Посилання

Showengerdt R.A. Remote Sensing Models and Methods for Image Processing. N.-Y. : ELSEVIER, 2007. 560 p.

Ahmed N., Rao K.K. Orthogonal Transforms for Digital Signal Processing. Berlin-Heidelberg :Springer-Verlag, 1975, 248 p.

Корчинський В.М., Свинаренко Д.М. Оптимізаційний метод компресії багатоспектральних цифрових зображень проекційної природи. Сучасні проблеми моделювання. 2022. Вип. 24. С. 119–126.

Voloshin V.I., Korchinsky V.M., Kharitonov M.M. A Novel Method For Correction of Distortions and Improvement of Information Content in Sattelite-Acquired Multispecral Images. Advances and Challengers in Multispesonsor Data and Information Processing. Amsterdam : IOS Press, 2007. P. 315–323.

Sagan K. Space-Filling Curves. N.-Y. : Springer-Verlag, 1994. 194 p.

Cover T.M., Thomas J.A. Elements of information theory. N.-Y. : John Wiley & Sons, 1991. 320 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-17