ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ УПОРСКУВАННЯ ЦИЛІНДРОВОГО МАСТИЛА СУДНОВИХ ДВИГУНІВ

Автор(и)

  • С.В. БІГУН
  • А.Л. СІМАНЕНКОВ
  • Ю.О. ЛЕБЕДЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.32782/mathematical-modelling/2022-5-2-1

Ключові слова:

імітаційна модель, система лубрикаторного змащення, судновий головний двигун, система керування, ефективність

Анотація

Стаття присвячена розробці імітаційної моделі системи керування процесом упорскування циліндрового мастила суднових двигунів для проведення досліджень процесів в системі змащення в різних режимах функціонування, що надасть можливість розробляти високоефективні та високонадійні алгоритми керування процесом змащення. Метою даного дослідження є аналіз структури моделі системи імпульсного лубрикаторного змащення суднового головного двигуна та побудова імітаційної моделі системи керування процесом змащення для аналізу ефективності, живучості та надійності, розробки оптимальних та адаптивних законів керування. Об’єктом досліджень є системи керування процесами імпульсного лубрикаторного змащення суднових головних двигунів. Предметом досліджень є імітаційна модель системи керування процесами імпульсного лубрикаторного змащення суднових головних двигунів. Для досягнення поставленої мети в роботі проаналізовано структуру системи імпульсного лубрикаторного змащення та визначено функції і параметри всіх елементів системи. Зазначено, що незважаючи на використання новітніх контрольно-вимірювальних засобів та складних алгоритмів керування, системи імпульсного лубрикаторного змащення все ще мають нерозв'язані проблеми, зокрема з впливом параметрів палива на процес змащення та забезпечення живучості у разі виникнення аварійних ситуацій. Побудовано математичну модель складових системи змащення, яка описує їх роботу в умовах різних режимів функціонування. За допомогою програмного забезпечення реалізовано імітаційну модель у вигляді симулятора, який дозволяє проводити експерименти, що моделюють різні умови роботи системи змащення та вплив різних параметрів системи, таких як тиск мастила, температура, в'язкість мастила, на ефективність змащення. Розроблена імітаційна модель системи змащення головного двигуна дозволяє проводити дослідження процесів в системі змащення за різних умов, що дозволяє виводити висновки про ефективність та надійність системи змащення, знаходити оптимальні закони керування та покращувати процес змащення.

Посилання

Doug Woodyard. Introduction: A Century of Diesel Progress. In: Doug Woodyard (ed.) Pounder's Marine. Diesel Engines and Gas Turbines. 9th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2009; pp.ix-xxvii.

Alpha Lubricator System 707X-40C Alpha Lubricator System Operation Manual MC Engines [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.academia.edu/29710496/Alpha_Lubricator_System_707X_40C_Alpha_Lubricator_System_Operation_Manual_MC_Engines

Богач В.М., Довиденко Ю.М., Слободянюк І.М. Особливості лубрикаторних систем дизельних двигунів MAN-B&W. Суднові енергетичні установки: науково-технічний збірник. Вип. 40.-Одеса: НУ «ОМА», 2020. С. 144 -151.

RTA and RT-flex low-speed engines [Електронний ресурс], – Режим доступу: https://www.wartsila.com/products/marine-oil-gas/engines-generating-sets/rta-and-rt-flex-low-speed-engines

Sun Z., Shen Z., Li X. Experimental study on influence factors of atomization performance of air-blast lubricator. Zhongnan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Central South University (Science and Technology). March 2018. 49(3). pp. 600-605. DOI:10.11817/j.issn.1672-7207.2018.03.012.

Tadros M., Ventura M. & Guedes Soares C. Optimization of the Performance of Marine Diesel Engines to Minimize the Formation of SOx Emissions. J. Marine. Sci. Appl. 19, 473–484 (2020). DOI: 10.1007/s11804-020-00156-0

Томашевський В. М. Т-56. Моделювання систем. К: Видавнича група ВНУ, 2005. 352 c.: iл. ISBN 966-552-120-9.

Garcia-Moral I.,Fernandez de Canete J., Galindo C. (2011). System Engineering and Automation: An Interactive Educational Approach. Germany: Springer Berlin Heidelberg, 2011, 255 p. ISBN: 9783642202308

Руппель А. А. Моделирование гидравлических систем в MATLAB: учебное пособие. Росcия: СибАДИ. 2009. 171 c.

Hicks T.G., Edwards T.W. Pump Application Engineering, McGraw-Hill, NY, 1971.

White F.M. Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill, 1991, 614 p.

Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Донбас, 2004. Т. 1 : А. К. 640 с. ISBN 966-7804-14-3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-09