МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ З ДЕФІЦИТОМ КАЛОРІЙ НА БАЗІ РОЗШИРЕНОГО МЕТОДУ МІФФЛІНА-САН ЖЕОРА

Автор(и)

  • Т.В. РАТУШНЯК
  • О.В. ГЛАДЧЕНКО
  • А.А. ОМЕЛЬЧУК
  • Я.С. ВИШЕМІРСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.32782/mathematical-modelling/2022-5-2-7

Ключові слова:

формула Міффліна-Сан Жеора, збалансоване харчування, математична задача оптимізації

Анотація

У роботі досліджується питання створення математичної моделі збалансованого харчування з дефіцитом калорій на базі розширеного методу Міффліна-Сан Жеора. Виходячи з висновків Всесвітньої організації охорони здоров’я, обґрунтовується необхідність створення математичної моделі, яка дозволить уточнювати класичні дієти відповідно до індивідуальних параметрів людини, таких як вік, стать, вага, зріст, коефіцієнт фізичної активності. У роботі інформаційне забезпечення моделі збалансованого харчування базується на таблицях БЖВ (білків, жирів, вуглеводів) і калорійності продуктів харчування. На першому етапі розглянуто формулу розрахунку щоденної норми кількості калорій. Для цієї формули ключовими параметрами є вік, вага, зріст, стать. Для точніших розрахунків враховують коефіцієнт фізичної активності. На другому етапі проводиться розрахунок щоденної кількості білків, жирів і вуглеводів. Згідно методу Міффліна-Сан Жеора визначається коридор БЖВ, який обмежується мінімальним і максимальним значеннями та враховує бажану ступінь зменшення ваги. На третьому етапі проводиться вибір харчових продуктів та складається таблиця вмісту поживних речовин (нутрієнтів) у цих продуктах. Сформульовано задачу оптимізації для збалансованого харчування з дефіцитом калорій та розв'язано таку задачу з допомогою вбудованого засобу «Пошук розв'язання» комп’ютерної програми MS Excel. За результатами виконаних у табличному процесорі дій знайдено розв’язок задачі оптимізації збалансованого харчування з дефіцитом калорій.

Посилання

World Health Statistics. THE GLOBAL HEALTH OBSERVATORY. URL: https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics (date of access: 18.03.2023).

Гриньова М., Коновал Н. Роль збалансованого харчування у забезпеченні здорового способу життя студентства. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Педагогічні науки. 2014. № 131. С. 3–5.

Курбасов О.О. Математична модель збалансованого харчування. Наукова молодь-2021: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, м. Київ, 30 листоп. 2021 р. К., ІІТЗН НАПН України 2021. 276 с.

Кондрук Н.Е., Маляр М.М. Застосування багатокритеріальних моделей для задач збалансованого харчування. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні науки. 2010. Вип. 1, № 1. С. 3-7.

Спосіб автоматизованого складання дієтичного харчування «Дієтолог»: Патент на корисну модель 64777 Україна. № u201100007; заявл. від 04.01.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. 4 с.

Gupta M., Bhattacharjee P. (2018). DANES: Diet and Nutrition Expert System for Meal Management and Nutrition Counseling.

Hong S. M., Cho J. Y., Lee J. H., Kim G., Kim M. C. (2008). NutriSonic web expert system for meal management and nutrition counseling with nutrient time-series analysis, e-food exchange and easy data transition. Nutrition research and practice, 2(2), 121–129. https://doi.org/10.4162/nrp.2008.2.2.121

Kovásznai G. (2011). Developing an expert system for diet recommendation. 2011 6th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI), 505-509.

Lawal Maaruf, Garba Mariya. (2012). Design and Implementation of an Expert Diet Prescription System. 3. 126 - 134.

MD Mifflin, ST St Jeor, LA Hill, BJ Scott, SA Daugherty, YO Koh, A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals, The American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 51, Issue 2, 1990, P. 241-247, https://doi.org/10.1093/ajcn/51.2.241.

Аністратенко Т.І. Гігієна харчування з основами нутриціології: підручник / за ред. проф. B.I. Ципріяна. К.: Медицина, 2007. 528 с.

Основи харчування: підручник / М.І. Кручаниця та ін. Ужгород : Говерла, 2019. 252 с.

Таблиці БЖВ і калорійності продуктів харчування на 100 грам. Фітнес Україна – Fitness UA. URL: https://fitness.org.ua/tablici-bjy-i-kaloriinosti-prodyktiv-harchyvannia-na-100-gra/(дата звернення: 18.03.2023).

Ріппа С.П., Погорєловська І.Д., Редич О.В. Теоретико-методологічні основи комп’ютерних баз знань в економіці: монографія. / за ред. С.П. Ріппи. Ірпінь: УДФСУ, 2021. 170 с.

Ратушняк Т.В. Вишемірська Я.С., Шостак А.С. Математична формалізація методу Міффліна-Сан Жеора. Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці країн V-4: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь 16-17 травня 2019 року: Ірпінь: УДФСУ. 2019. С. 105-106.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-09