АНАЛІЗ РИЗИКІВ ІТ-ПРОЄКТУ ВЕБРЕСУРСУ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • О.А. ЖУРАН
  • Л.С. ФОНАР
  • О.С. КОНОВАЛОВ
  • В.О. ПАНІН

DOI:

https://doi.org/10.32782/mathematical-modelling/2023-6-1-4

Ключові слова:

ІТ‑проєкт, заклад вищої освіти, управління проєктами, SWOT аналіз, ризики, соцмережі

Анотація

Метою дослідження є аналіз ризиків, пов’язаних із реалізацією ІТ‑проєкту адміністрування вебресурсів, призначеного для покращення комунікації між освітнім закладом і стейкхолдерами. Використання он-лайн соціальних мереж може спростити розповсюдження новин кафедри, здобутків здобувачів і викладачів, цікавих подій, пропозицій навчання, стажування, участі в конкурсах тощо. Створення сторінок у соціальних мережах дасть змогу структурному підрозділу допомогти випускникам залишатися в контакті, знаходити можливості співпраці, обмінюватися досвідом, а також організовувати зустрічі, заходи та спільні проекти в реальному житті. Основні причини невдач ІТ‑проєктів можуть включати таке: погане управління, недостатнє залучення зацікавлених сторін, недостатній аналіз вимог, зміни вимог під час розробки, недостатню комунікацію тощо. Усі ці фактори є ризиками щодо успішності реалізації проєкту й відповідності запланованим показникам за вартістю, часом, термінами або якості. Крім того, під час управління проєктними ризиками варто враховувати той фактор, що більшість ІТ‑проєктів унікальні, а іноді взагалі не мають аналогів. Саме тому й ризики для кожного з таких проєктів мають особливість. Важливо розглядати ризики ІТ‑проєкту вебресурсу для комунікації освітніх закладів, ураховуючи організаційні особливості й структурних підрозділів навчального закладу і властивості соцмереж та інтернет-спілкування, а також проблеми, які виникають у процесі використання сторонніх веб-ресурсів, на які виконавці не можуть впливати. У статті проведено комплексний огляд потенційних ризикових ситуацій, що можуть виникнути. Визначено 4 ризики внутрішнього й 4 ризики зовнішнього середовища проєкту. Для кожного ідентифікованого ризику з’ясовано причину його виникнення – фактор ризику. Найчастіше факторами ризику обраного проєкту є людські ресурси й форс-мажор. Підсумковий аналіз ризиків дає змогу розробникам, управлінцям і зацікавленим сторонам краще зрозуміти важливість аспектів безпеки та планування для успішної реалізації запропонованого ІТ‑проєкту з мінімізацією можливих негативних наслідків.

Посилання

Лазарева С.Ф, Ткаченко М.А. Управління ризиками IT-проектів в Україні в сучасних умовах. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 6(169). C. 169–174.

Журан О.А., Глава М.Г. Управління ризиками в ІТ-проектах. Project, Program, Portfolio Management. P3M. 2016. Vol. 1. С. 46–48.

Фонар Л.С., Коновалов О.С., Філіппов Є.Г. Дослідження загроз інформаційної безпеки при використанні веб-технологій дистанційного навчання. Прикладні питання математичного моделювання. 2022. Т. 5. № 1. С. 101–107.

Рішняк І.В. Система управління ризиками ІТ-проектів. Інформаційні системи та мережі : збірн. наук. праць. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. С. 250–259.

Рішняк І.В. Застосування імітаційних моделей для управління ризиками ІТ-проектів. Інформаційні системи та мережі : збірн. наук. праць. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. С. 171–181.

Назар М.М. Специфіка психологічного впливу навчання користувачів мережі Інтернет. Освіта дорослих в Україні : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11–17 вер. 2008 р.). Київ : ЕКМО, 2008. С. 102–104.

Середа Х.В. Основні принципи побудови інформаційних систем освіти на основі веб-технологій. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2013. С. 203–205.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 7th Edition. Project Management Institute, 2021. 250 p.

Шляхта О.М. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного менеджменту підприємства. Економічний простір / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. 2012. № 68. С. 301–309. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2012_68_35 (дата звернення: 20.08.2023).

ДСТУ ІЕС/ІSО 31010:2013 (ІЕС/ІSО 31010:2009 IDТ). Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-17