ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ОБЛАДНАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • А.В. НЕВЗОРОВ
  • О.В. СКЛЯРЕНКО
  • Я.О. КОЛОДІНСЬКА
  • Р.О. ЯРОВИЙ

DOI:

https://doi.org/10.32782/mathematical-modelling/2023-6-1-13

Ключові слова:

експлуатація, діагностування, надійність систем, контроль параметрів, показники надійності

Анотація

До пріоритетних завдань науково-технічного характеру, вирішення яких створює умови для вдосконалення процесу експлуатації складних технічних систем та обладнання, належать такі: упровадження сучасних апаратних засобів, методів і програмно-алгоритмічного забезпечення параметричного контролю й діагностування обладнання, засобів і відпрацьованих технологій застосування методів неруйнівного контролю елементів (агрегатів), у яких у процесі експлуатації виникають відмови. Вирішення цих завдань потребує застосування аналітичних, статистичних та інших методів і підходів для визначення й оцінювання показників надійності систем. Саме дослідженню питань аналітичного забезпечення експлуатації складних, зокрема інформаційних, систем і технічного обладнання присвячена стаття. У статті визначено особливості аналітичного забезпечення експлуатації інформаційних систем і технічного обладнання в умовах сучасних викликів, наведено визначення показників надійності й оцінювання рівня безвідмовності складних технічних об’єктів. Аналіз наукових праць за цією темою виявив, що наразі недостатньо досліджені й відсутні чітко обґрунтовані рекомендації щодо врахування впливу на величину статистичного оцінювання показника надійності виробу календарного терміну його експлуатації поряд із наробітком. Авторами запропоновано науковий підхід, який дає змогу здійснити якісне оцінювання рівня надійності щодо попередніх періодів експлуатації. При цьому не враховується вплив на статистичне оцінювання показника інтенсивності експлуатації. Статистичні дані про відмови та несправності отримуються за нестабільних умов спостережень, що значно впливає на точність і достовірність оцінювання. Одним із часткових завдань дослідження є вдосконалення методики статистичного контролю надійності агрегатів технічного обладнання з урахуванням впливу інтенсивності експлуатації та нестабільних умов спостережень.

Посилання

Іващенко В.В., Шевчук. О.М., Ящук В.М. Надійність систем: методи та засоби оцінювання. Київ : Національний авіаційний університет, 2020. 380 с.

Barlow R.E. Engineering reliability. Philadelphia, USA : ASA, SIAM, 1998. 196 p.

Smith A.M., Hincheliffe G.R. RCM: gateway to world class maintenance. Burlington, USA : Elsevier Inc., 2004. 340 p.

Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення: ДСТУ 2864: 94. Чинний з 01.01.1996. Київ : Держстандарт України, 1995. 30 с.

Надійність техніки. Терміни та визначення: ДСТУ 2860:94. Чинний з 01.01.1996. Київ : Держстандарт України, 1995. 79 с.

Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги: ДСТУ 2862:94. Чинний з 08.12.1994. Київ : Держстандарт України, 1994. 38 с.

Володарський Є.Т., Кошева Л.О. Статистична обробка даних. Київ : Національний авіаційний університет, 2008. 308 с.

Навігаційне забезпечення управління рухом суден / В.І. Богом’я та ін. 1-е вид. Київ : ДВВП «Компас», 2012, 336 с.

Шевчук М.В., Шевчук О.М., Макаренко О.І. Надійність комп’ютерних систем. Київ : Кондор, 2018. 328 с.

Васілевський О.М. Нормування показників метрологічної надійності. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2011. № 4. С. 9–13.

Глеч С. Ієрархічна структура системи підтримання прийняття рішень при управлінні періодичністю технічного обслуговування. Вісник Тернопільського державного технічного університету. 2009. Том 14. № 3. С. 97–101.

Modeling and Optimization of Discrete Evolutionary Systems of İnformation Security Management in a Random Environment / V.A. Lakhno et al. Machine Learning and Autonomous Systems. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2022. Vol. 269. Р. 9–22. doi: 10.1007/978-981-16-7996-4_2 [in English]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-17