Мета та завдання

Мета наукового журналу «Вісник Херсонського національного технічного університету» – створення своєрідної платформи для публікації якісних наукових досліджень в галузях економічних та технічних наук, а також публічного управління, та сприяння діалогу та обміну ідеями серед наукової спільноти.

Ця мета визначає основні завдання:

-  публікувати наукові роботи вітчизняних та закордонних фахівців, в яких відображені результати теоретичних, наукових, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань економічних та технічних наук, публічного управління;

- ініціювати дискусії серед науковців, викладачів вищих закладів освіти, докторантів, аспірантів;

- підтримувати комфортний простір для якісної публічної комунікації вчених і якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот.