Контакти

Редакція наукового журналу «Вісник Херсонського національного технічного університету»

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Україна, 29016

Тел.: 068 487 18 05

Сайт: https://journals.kntu.kherson.ua/index.php/visnyk_kntu

Е-mаіІ: editor@kntu.kherson.ua