Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Литвиненко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: immun56@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1536-5542 
Профіль Web of Science 
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Сарібєкова Юлія Георгіївна, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: ysaribyekova@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6430-6509
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Шерстюк Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор, проректор з навчальної роботи, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: vgsherstyuk@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9096-2582
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Лур’є Ірина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу, доцент кафедри інформатики і комп’ютерних наук, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: lurieira@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8915-728X
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Баганов Євген Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри енергетики, електротехніки і фізики, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: ye.baganov@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8771-5735 
Профіль Web of Science 
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Березовський Юрій Всеволодовичдоктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: berezov.sky.ua@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9645-2743
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Бойко Галина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства стандартизації та сертифікації, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: galina_boyko_86@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-8773-5525
Профіль Web of Science 
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Вороненко Марія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і комп’ютерних наук, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: mary.voronenko@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5392-5125
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Гончар Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна, E-mail: o.i.gonchar@i.ua
https://orcid.org/0000-0003-3917-7586
Профіль Web of Science 
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Горбачов Петро Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем та логістики, Харківський національний автомобільно-дорожний університет, м. Харків, Україна, E-mail: gorbachov.pf@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8180-4072
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Дімітрова Віолета, доктор наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту торгівлі, Варненський економічний університет, м. Варна, Болгарія, E-mail: violeta_dimitrova@ue-varna.bg
https://orcid.org/0000-0002-0370-7234
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Джерелюк Юлія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: yulizh712@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5706-074X
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Євтушенко Валентина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: evtushenko.valentyna@kntu.net.ua
https://orcid.org/0000-0002-8720-5804
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Жарікова Марина Віталіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмних засобів і технологій, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: zharikova.marina@kntu.net.ua
https://orcid.org/0000-0001-6144-480X 
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Зубкова Катерина Віталіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: Ekaterina_zubkova@ukr.net

Корчевська Лілія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: lilkorchevska@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0720-9929
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Кузьміна Тетяна Олегівна,  доктор технічних наук, професор, професор кафедри харчових технологій, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: edenkuz@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6113-1923
Профіль у Scopus
Профіль у Google Scolar

Куник Олександра Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна,  E-mail: kunyk.oleksandra@kntu.net.ua
https://orcid.org/0000-0001-6291-931X
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Луб’яний Павло Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри транспортних систем і технічного сервісу, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: lubyany.pavlo@kntu.net.ua
https://orsid.orq/0000-0003-2668-5063
Профіль Google Scholar

Наумов Олександр Борисович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, E-mail: abnaumov75@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4808-0241
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Олійник Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: oliynyk.nataliya@kntu.net.ua
https://orcid.org/0000-0002-1019-5708
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar
 
Плющ Руслан Миколайович,  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна, E-mail: r.pliushch@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0003-1135-1482
 
Половцев Олег Валентинович, доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: opolovcev@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1806-1728

Рудакова Ганна Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації, робототехніки та мехатроніки, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: rudakovaanna25@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8053-4218
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Русанов Сергій Аркадійовичкандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних систем і технічного сервісу, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: ohvpbm@i.ua
https://orcid.org/0000-0002-1003-4867
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Салєба Людмила Володимирівна,  кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: lyudmilasaleba@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8290-4163 
Профіль у Web o Science
Профіль у Scopus
Профіль у Google Scolar

Савін Станіслав Юрійович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: imennostasik@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0002-0405-3244 
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Семешко Ольга Яківна, доктор технічних наук, професор, старший дослідник, кафедра хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: solgaya@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8309-5273
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Сідельникова Лариса Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Заслужений працівник освіти України, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: larisa1907s@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7182-2923
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Smolarz Andrzej, Dr.hab.inz., професор кафедри електричної інженерії та комп’ютерних наук, Люблінська політехніка, м. Люблін, Польща, E-mail: a.smolarz@pollub.pl
https://orcid.org/0000-0002-6473-9627
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar
 
Стоянова Ольга Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: stoyanova.olga@kntu.net.ua
 
Топалова Ельзара Халілівна, кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: elzarat@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-9430-3640   
Профіль у Web o Science
Профіль у Scopus
Профіль у Google Scolar

Філіппова Вікторія Дмитрівна, доктор наук з державного управління, професор, в.о. завідуючого кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: filippova_vd@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-8476-3341 
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Хрущ Ніла Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна, E-mail: khrushch@khnu.km.ua
https://orcid.org/0000-0002-9930-7023
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Чепелюк Олена Валеріївна, доктор технічних наук, професор, ректор, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, E-mail: olena.chepelyuk@kntu.net.ua
https://orcid.org/0000-0003-1677-5137
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Шандова Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна,    E-mail: natshandov@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6278-1143
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Шарко Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри транспортних технологій та механічної інженерії, Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна, E-mail: ksma@ksma.ks.ua
https://orcid.org/0000-0001-9025-7990
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Шарко Маргарита Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму, Заслужений діяч науки і техніки України, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь (Дніпро), Україна, E-mail: mvsharko@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2321-459X
Профіль Web of Science
Профіль Scopus
Профіль Google Scholar

Шевченко Ірина Іванівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна, E-mail:  irinanuht@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-6746-051X  
Профіль у Scopus
Профіль у Google Scolar