Головна

Вісник Херсонського національного технічного університету - науковий журнал, у якому висвітлено результати досліджень з економічних та технічних наук, а також публічного управління.

Засновник: Херсонський національний технічний університет.

Рік заснування: 1997

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1541 від 09.05.2024 року.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2078-4481 (Print)

DOI: 10.35546/kntu2078-4481

Мови видання: українська, англійська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б»:

- з економічних наук – спеціальності 051; 071; 072; 073; 075; 076; 242 (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409)

- з технічних наук – спеціальності  121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 151, 274, 275 (Наказ МОН України від 02.07.2020 №886); спеціальності 141, 161, 182 (Наказ МОН України від 24.09.2020 №1188)

- публічне управління – спеціальноість 281 (Наказ МОН України від 29.06.2021 №735).

Журнал внесено до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як cуб’єкта інформаційної діяльності (свідоцтво: КВ 17371-6141ПР) із правом збільшення обсягу до 60 ум. друк. од.

Науковий журнал «Вісник Херсонського національного технічного університету» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Інженерні науки

2. Технологія легкої та харчової промисловості

3. Інформаційні технології

4. Управління та адміністрування

5. Публічне управління та адміністрування

6. Сфера обслуговування

7. Соціальні та поведінкові науки

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей промисловості.

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef.