ОКИСНЕННЯ ОКСИДІВ НІТРОГЕНУ КИСНЕМ В РІДКІЙ ФАЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.3

Ключові слова:

очищення відхідних газів, окиснення оксидів нітрогену

Анотація

Забруднення атмосферного повітря за ступенем хімічної небезпеки для людини посідає перше місце. Оксиди нітрогену входять до числа найпоширеніших і небезпечних забруднювачів повітря на нашій планеті. Відхідні гази, до складу яких входять оксиди нітрогену, утворюються у ряді виробництв хімічної промисловості, в процесах нафтопереробки, при спалюванні будь якого типу палива. Джерела викидів газів відрізняються за вмістом в них оксидів нітрогену та інших домішок, ступенем окиснення оксиду нітрогену (ІІ), температурою, тиском. В роботі описано окисні методи санітарної очистки відхідних газів від оксидів нітрогену, що засновані на попередньому окисненні оксиду нітрогену (ІІ) з подальшим поглинанням оксидів нітрогену (ІV) та (ІІІ) (NO2, N2O3) різними поглиначами. Стадія, що лімітує сумарний процес, є швидкість окиснення оксиду нітрогену (ІІ) до оксиду нітрогену (ІV). Оскільки ця реакція протікає в газовій фазі, абсорбційні апарати повинні мати досить великий вільний об’єм, тому процес абсорбції проводять у багатоступінчастих насадкових або тарілчастих колонах. В дослідах по абсорбції оксидів нітрогену різними рідкими поглиначами ступінь абсорбції становила 80–90%. В процесі абсорбції відбувається окиснення оксидів нітрогену не тільки в газовій, але й в рідкій фазі. Дослідження були направлені на інтенсифікацію процесу окиснення оксиду нітрогену (ІІ) в рідкій фазі. В роботі порівняно результати досліджень за швидкістю окиснення NO в газовій і рідкій фазах. Принцип окиснення в рідкій фазі покладено в розробку абсорбційного агрегату для виробництва нітратної кислоти. Доведено, що інтенсифікація процесу абсорбції оксидів нітрогену можлива шляхом збільшення частки NО, що окиснюється в рідкій фазі. Це досягається насиченням робочого розчину киснем.

Посилання

Бєкєтов В. Є., Євтухова Г. П. Джерела та процеси забруднення атмосфери. Харків : ХНУМГ ім. О. Н. Бекетова, 2019. 113 с.

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технології (захист атмосфери) / Ч.І: Навчальний посібник. Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2010. https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/iebmd/severin_priodoohoronni_tehnologii/dop-m.html

Малєєв, В. О. Атмосферне повітря м. Херсона: стан і проблеми / В. О. Малєєв, В. М. Безпальченко, О. О. Семенченко // Екологічні науки : науково-практичний журнал. К. : ДЕА, 2018. № 3(22). С. 47-52.

Вязовик В.М., Коржик Л.В., Столяренко Г.С. Технології очищення газів. Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г. 2010. 308 с.

Ратушняк Г.С., Лялюк О. Г. Засоби очищення газових викидів. Навчальний посібник. Вінниця : УНІВЕР-СУМ–Вінниця, 2008. 207 с.

Крусір Г. В., Мадані М. М., Гаркович О. Л. Техніка та технології очищення газових викидів. Одеса: ОНАХТ-Одеса, 2017. 207 с.

Кузнєцов С. І., Малєєв В. О., Безпальченко В. М. Високотемпературна нейтралізація нітроген оксидів у вихлопних газах суднових двигунів. Збірник наукових праць Національного університету імені адмірала Макарова. № 2 (476). 2019. С. 73-76.

Kuznietsov Serhii, Yatsenko Fedir, Bezpalchenko Violetta, Thermal method of air purification from nitrogen oxides. World science: problems, prospects and innovations: Abstracts of III International scientific and practical conference, (November 25-27, 2020) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2020. Р. 82-87.

Kuznietsov S.I., Maljejev V.O., Semenchenko O. O., Bezpalchenko V. M. Thermal conversion of nitrogen oxides in a flow reducing gas. Ecological sciences: K.: Publishing House "Helvetika", 2021. № 6 (39). P. 77-81.

Промислові технології та очищення технологічних і вентиляційних викидів: навч. посіб. / Ю. С. Юркевич, О. Т. Возняк, В. М. Желих ; МОНМС України, НУ «Львівська Політехніка». 2012. 120 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13