КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ У ПРОЄКТАХ ІЗ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.15

Ключові слова:

управління ризиками, оцінка ризиків, план управління ризиками, розробка програмного забезпечення, ризики програмного проєкту

Анотація

Cучасна розробка програмного забезпечення стикається з численними ризиками. Щоб залишатися конкурентними, ІТ-компанії мають швидко реагувати та мінімізувати можливі ризики провалу. Проєкти з розробки програмного забезпечення мають свою специфіку, пов’язану зі швидкими темпами розробки і з численними змінами під час неї. Природа цих змін є дуже різноплановою. Задля пом’якшення ризиків потрібне визначення можливих ризиків, їх оцінка та план управління ризиками. Класифікація ризиків, тобто групування пов’язаних типів ризиків, сприяє більш ефективному загальному управлінню ними. Вона допомагає виявити загальні джерела ризику, об’єднати ресурси ризику, точніше застосувати стратегії пом’якшення ризику та управляти взаємозв’язком конкретних ризиків. Якщо ризики не класифіковані, може відбуватися ненавмисне збігання або суперечливість роботи з пом’якшення ризиків, що спричинить проблеми, тобто додаткові негативні ризики. Аналіз літератури виявив відсутність єдиного підходу до класифікації ризиків управління проєктами з розробки програмного забезпечення. У більшості наявних класифікацій ризиків не враховується специфіка проєктів із розробки програмного забезпечення, нехтуються ризики кібербезпеки. Автори статті проаналізували наявні підходи до ідентифікації та класифікації ризиків управління проєктами і запропонували багатофакторну класифікацію ризиків у програмних проєктах, в якій враховано специфіку сфери розробки програмного забезпечення. Застосування такої класифікації сприятиме ясності та прозорості у розумінні можливих наслідків, якісній оцінці ризиків, створенню ефективної стратегії реагування на ризики та ефективному пом’якшенню їх. Саме тому керівники програмних проєктів мають знати категорії ризиків та їх роль в управлінні ризиками. Корисно розвивати культуру стійкості до ризиків, яка дозволить компанії адаптуватися та швидко реагувати у разі настання цих ризиків. Систематичне застосування методології управління ризиками та її поширення на всю організацію може забезпечити суттєву конкурентну перевагу в умовах дедалі більшої невизначеності.

Посилання

Crispin G. The Essence of Risk Identification in Project Risk Management: An Overview. International Journal of Science and Research (IJSR), 2020, no. 9, pp. 1553-1557. https://doi.org/10.21275/SR20215023033.

Project Risk Assessment (Ultimate Guide to Project Risk, P. 1). URL: https://www.wrike.com/blog/ultimateguide-to-project-risk-part-1-risk-assessment

Different types of risks in Software Project Development. URL: https://geeksforgeeks.org/different-types-of-risksin-software-project-development

Zvonko K., Kafol C. Types of Risk in a System Engineering Environment and Software Tools for Risk Analysis. Procedia Engineering, 2014, no. 69, pp. 177-183. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.02.218.

Bell M. Risk Types in Project Management, 2022. URL: https://projectmanagementacademy.net/resources/blog/risk-types-in-project-management

Грицюк Ю. І., Далявський В. С. Формалізація процесу управління ризиками розроблення програмного забезпечення. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. № 28(11). C. 135-154. https://doi.org/10.15421/40281124.

Wikarsa L. Risk Management for IT Projects. URL: https://researchgate.net/publication/328653592_Risk_Management_for_IT_Projects

Stojcetovic B., Misic M., Živče Š., Lazarević D., Zubac D. Managing of risks and quality in projects. 8th International quality conference, 2014, pp. 201-207.

Коваленко О. В. Методи якісного аналізу та кількісної оцінки ризиків розробки програмного забезпечення. Збірник наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку. 2018. № 3. C. 116-125. https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.116.

Alkhuraiji Sh. L. Incorporating Knowledge Networks to Address Risk associated with Decision-Making in IT Projects. International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST’2016), Plymouth, UK, 2016, pp. 1-7.

PMBOK® Guide. URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok.

Product Management and Project Management: Alignment and Differences. URL: https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/product-and-project-management.

ISO 31000 Risk management. URL: https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html.

PMI Lexicon of Project Management Terms. URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/lexicon.

Bishop K. 4 Types of Risk Categories in Project Risk Management. URL: https://fool.com/the-ascent/smallbusiness/project-management/articles/risk-categories

Трофименко О. Г., Пастернак Ю. Ю., Манаков С. Ю., Лобода Ю.Г. Автоматизація тестування веб-сайтів електронної комерції. Сучасна спеціальна техніка. 2021. № 2(65). C. 46-59. https://doi.org/10.36486/mst2411–3816.2021.2(65).5

Ситник В. А., Тесленко П. О., Бедрій Д. І, Шерстюк О. І. Управління прототипуванням та ризиками IT-проектів з відкритим кодом. Управління проектами та розвиток виробництва. 2018. № 3(67). C. 116-128.

Трофименко О. Г., Логінова Н. І., Манаков С. Ю., Дубовой Я. В. Кібеззагрози в освітньому секторі. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2022. № 4(16). C. 76-84. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.16.7684.

Трофименко О. Г., Логінова Н. І., Манаков С. Ю., Янковський О. Г. Кіберризики в освітньому секторі. Сучасна спеціальна техніка. 2022. № 2(69). C. 111-117. https://doi.org/10.36486/mst2411–3816.2022.2(69).10.

Gordon Y., Jasny M. From Ransomware to Mobile Malware: Emerging Cybersecurity Risks. Project Management Institute (PMI). URL: https://pmi.org/learning/training-development/projectified-podcast/podcasts/from-ransomware-tomobile-malware-emerging-cybersecurity-risks

Трофименко О. Г., Дика А. І., Лобода Ю. Г. Аналіз уразливостей та проблем безпеки вебзастосунків. Системні технології. 2023. № 3(146). C. 25-37. https://doi.org/10.34185/1562-9945-3-146-2023-03.

Guide on Mergers and Acquisitions Risks: Lessons Learned from Failed Transactions. URL: https://datarooms.org/vdr-blog/risks-in-merger-and-acquisition

95 Essential Project Management Statistics: 2023 Market Share & Data Analysis. URL: https://financesonline.com/35-essential-project-management-statistics-analysis-of-trends-data-and-market-share/

Kononenko V. 7 main types of software development risks, 2022. URL: https://computools.com/softwaredevelopment-risks

Success in Disruptive Times. Expanding the Value Delivery Landscape to Address the High Cost of Low Performance. URL: https://pmi.org//media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-theprofession-2018.pdf

What Is Project Stakeholder Management? FAQ. Project Management Guide. URL: https://www.wrike.com/project-management-guide/faq/what-is-project-stakeholder-management

16 Obstacles To A Successful Software Project (And How To Avoid Them). URL: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/06/21/16-obstacles-to-a-successful-software-project-and-how-to-avoidthem/?sh=76aa87581915

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13