РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.18

Ключові слова:

рекламна діяльність, маркетинг, реклама, рекламне агентство. конкурентоспроможність підприємства, ефективність рекламної діяльності

Анотація

У даній роботі розглянуто сутність рекламної діяльності та роль реклами як основного засобу забезпечення та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. Визначено мету рекламної діяльності підприємств, а також основні ролі (маркетингова, комунікативна та економічна) які виконує рекламна діяльність. Визначено основні цілі та завдання рекламної діяльності. Проаналізовано основні етапи рекламної діяльності, а саме: вибір ефективної сегментації ринку, аналіз бюджету рекламної акції та постановка цілей, максимальна оптимізація внутрішніх процесів, оптимізація каналів та контенту для кожного етапу воронки, постійний моніторинг успішності та ефективності рекламних стратегій. Досліджено основні математичні моделі оцінки ефективності рекламної діяльності, а саме: статичні та динамічні. Досліджено переваги та недоліки статичних та динамічних моделей оцінки ефективності рекламної діяльності. Так, серед основних недоліків динамічних моделей, незважаючи на їх переваги, можна назвати: в них не враховуються властивості товару (послуги), стадії життєвого циклу, специфіка рекламних засобів які використовуються, насиченість товарів на ринку, інтенсивність попиту, наявність конкурентів та ін. Доведено, що на практиці більш актуальними та інформативними є динамічні моделі оцінки ефективності рекламної діяльності. Описано важливість прийняття управлінського рішення стосовно ведення рекламної діяльності на підприємстві або власними ресурсами підприємства або звернення до спеціалізованих рекламних кампаній, які беруть на себе повну відповідальність за розробку, впровадження та результати рекламної кампанії. Такі компанії мають перед рекламодавцями фінансові, юридичні та морально-етичні зобов’язання.

Посилання

Закон України № 286-ІХ від 12.11.19 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу». Офіційний вебпортал парламенту України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-20#Text

Божкова В. В., Мельник Ю. М. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2009. 200 с.

Перерва К. А., Безус Р. М., Крючко Л. С. Маркетинговий менеджмент у SMM. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 66–71. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.21.66

Киричок А.П. Практика рекламної та PR-діяльності. Медіапланування. Практикум. Навчальний посібник. / Киричок А.П. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 2023, 124 с.

Як якісно оновити стратегію медіапланування [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://istec.com.ua/uk/yak-yakisno-obnovyty-stratehiyu-mediaplanuvannya/

Райс Ел. Маркетингові війни / Ел. Райс, Джек Траут; пер. з англ. В’ячеслав Стельмах. Фабула: 2019. 240 с

Харчук О.Г. Тенденції сучасного розвитку рекламного ринку в Україні / О.Г. Харчук, С.А. Черевач. 2017 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/127.pdf

Приступа Т.В. Медіапланування та реклама як фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства. / Т.В. Приступа., В.В. Дергачова. 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230513

Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. 408 с.

Гальчинский Л. Модель оцінки ефективності компанійпосередників на ринку контекстної реклами/ Л. Гальчинський, Д. Сташкевич// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2015. № 13. С. 242-246.

Діброва Т. Г. Процедура планування бюджету рекламної кампанії: комбінований підхід/ Т. Г. Діброва// Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2014. № 11. С. 349-355.

Коренєв А. І. Формування стратегії управління рекламною діяльністю / А.І. Коренєв // Формування ринкових відносин в Україні. 2005. № 2. C. 121–132.

Кузьминчук Н.В. Прогнозування ефективності рекламної діяльності підприємства на основі методів економічної динаміки / Н.В. Кузьминчук, О.О. Антонець // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2014. № 2. С. 24-35.

Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга. Харьков: НВФ „Студцентр”, 2002. 222 с.

Оністрат О.В. Ефективність рекламної діяльності підприємств./ О.В. Оністрат. // Актуальні проблеми економіки. 2008, № 7 (85). С. 127-131.

Примак Т. О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку./ Т. О. Примак. Київ: МАУП. 200 с.

Стець О. В. Економіко-математичне моделювання оптимального бюджету рекламної кампанії/ О. В. Стець, О. С. Гришечкина // Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів/ М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана» ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. Київ: КНЕУ, 2012. Вип. 28. С. 168-177.

Bob Donath. Employ Marketing Metrics with a Track Record/ Donath B.// Marketing News. September, 15. 2003. p.12.

Demetrios Vakratsas, Fred M. Feinberg, Frank M. Bass, and Gurumurthy Kalyanaram. The Shape of Advertising Response Functions Revisited: A Model of Dynamic ProbabilisticThresholds/ Vakratsas D., Feinberg F. M., Bass F. M., Kalyanaram G. // Marketing Science 23, 2004. Winter, № 1. p.109-119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13