ФОРМУВАННЯ ТАРИФУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА ПРИКЛАДІ РУХОВОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХЕРСОНА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.5

Анотація

Ринок послуг міського пасажирського транспорту (МПТ), що динамічно розвивається, супроводжується практично таким же динамічним підвищенням рівня цін. Необхідність регулювання цін продиктована трьома завданнями, що стоять перед МПТ: по-перше, зниження транспортної дискримінації населення тих районів міста, де з економічного погляду неефективне функціонування МПТ; по-друге, гарантоване забезпечення населення мінімальними транспортними послугами; по-третє, підвищення привабливості МПТ перед населенням, що володіє середніми доходами (які мають або має можливість придбати особистий автомобіль), що досягається шляхом підвищення якості послуг, що надаються. У радянський період регулювання ціни на МПТ переслідувало рішення переважно перших двох завдань. Однак мобілізація населення, що набирає темпи, в Україні все більшою мірою вимагає від МПТ вирішення третього завдання. Одним із механізмів здатних визначити допустимий рівень тарифу є аналіз споживчих переваг при виборі населення способу переміщення. В основі розрахунку вартості переміщень жителів м. Херсона авторами використовувався метод доцільності оцінювати транспортні витрати з допомогою наведеного часу переміщення. Таким чином, фактично понесені грошові витрати за допомогою використання різних рівнів доходів переводилися в той час, який потрібно було відпрацювати, щоб компенсувати грошові витрати. Витрачений час на пересування переводилося у вартість. Далі ця вартість підсумовувалась з фактично понесеними транспортними грошовими витратами. Викликано це протиріччям при розрахунку критерію вибору пішого переміщення. Так критерій вибору пішого переміщення був залежний від рівня доходів споживача і фактично залежав від відстані переміщення. Однак, при тому ж рівні часу воно буде по-різному сприймається людиною з різним рівнем доходу. Метою є вивчення впливу тарифу та рівня послуг МПТ на вибір міського населення способу переміщення.

Посилання

Луб’яний П.В., Войтович О.О., Макаренко В.Д. Якість пасажирських транспортних послуг на основі нефінансових показників. Вісник Херсонського національного технічного університету. № 1(84). 2023р. С. 48 – 55.

Понкратов Д. П., Фалецька Г. І. Вибір пасажирами шляхів пересування в містах: монографія. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 164 с.

Логачов Є.Г. Визначення та використання вартісної оцінки неякісних транспортних послуг, що надаються перевізником на маршруті МПтС / Є.Г. Логачов, О.Є. Сокульський // Вісник НТУ. К., 2011. № 24.С. 183 – 188.

Лігум Ю.С. Економічна модель якості обслуговування пасажирів на маршрутах міської пасажирської транспортної системи / Ю.С. Лігум, Є.Г. Логачов // Науково-економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». 2004. Вип. № 7. С. 124-140.

Звіт про науково-дослідну роботу «Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних та троллейбусних маршрутах загального користування в м. Херсон»; ХНТУ договір від 23.07.2021р. № 148. 2021. 51 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13