СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ МІСТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.20

Ключові слова:

суспільний розвиток, публічне управління, механізми управління, соціальний розвиток міста, місцеве самоврядування

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних складових системи публічного управління соціальним розвитком міста. У дослідженні зазначається, що особливим питанням сьогодення є наявність шляхів підвищення рівня життя населення сучасних міст, що можна визначити на основі ефективного функціонування складових системи державного управління суспільним розвитком міст. У статті розглянуто механізми публічного управління як основні складові системи публічного управління соціальним розвитком міста. З урахуванням досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців доведено першочергову домінуючу роль суспільного розвитку в сучасній системі економічних відносин. Визначено, що механізми управління описаною системою включають в себе політичні, правові, організаційні та економічні складові. У роботі розкрито основні умови ефективного функціонування зазначених механізмів: для політичного механізму це принципи добробуту, справедливості, безпеки, принцип системного впливу; для правових – це забезпечення нормативно-правових умов для підвищення якості життя мешканців міста та забезпечення їх соціального благополуччя; для організаційного – це створення та зміцнення організаційного потенціалу суб’єктів управління як важливої складової зазначеної системи; для економічного механізму ефективність можна оцінити за відповідними показниками. У статті стверджується, що оцінка ефективності досліджуваних механізмів соціального розвитку міста може здійснюватися за допомогою різноманітних показників та аналітичних методів, які враховують специфіку конкретного міста та його цілі. При чому ефективність функціонування механізмів визначається за критеріями якості життя та рівня життя населення міста.

Посилання

Державне управління та державна служба: словник-довідник уклад. О. Ю. Оболенський. К. : КНЕУ, 2005. 480 с.

Єрьоменко-Григоренко О. А. Організаційно-економічний механізм управління господарською діяльністю підприємства: дис канд. екон. наук: 08.06.01 Донецьк, 1999. 213 с.

Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління Науковий вісник. 2008, Вип.1 URL: http.//www.lvivacademy.com/ visnik/fail/O_Fedorchak.pdf.

Вольська О.М., Панкратьєва Т.Л. Теоретичні засади державного управління соціальним розвитком сучасної держави. Державне будівництво. 2018. № 2. URL: http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/issue/archive

Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління на засадах демократичного врядування: дис. за здоб. наук. ступ. доктора наук з держ. управління: за спец. 25.00.02 «Механізми державного управління 2010. 456 с.

Аверкина М. Ф., Вальчук В. В. Забезпечення соціально-економічного розвитку міста. Ефективна економіка. 2019, № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=4&y=2019 DOI 10.32702/2307-2105-2019.4.1

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ