ІНСТУМЕНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.21

Ключові слова:

публічне врядування, модернізація, інструменти, локальний розвиток, реформування місцевого самоврядування, прийняття рішень, електронне врядування

Анотація

У статті приділяється увага вирішенню складної наукової задачі, яка полягає у визначенні основних інструментів демократичного врядування на локальному рівні. Аналіз сучасних досліджень обраної проблеми, свідчить про наявність інтересу з боку закордонних та вітчизняних науковців до вирішення проблем пов’язаних з демократичним врядуванням на локальному рівні. Обрання моделі публічного врядування можливо з активним використанням існуючих моделей: децентралізована модель, централізована модель, співробітництво та партнерство, модель громадської участі, економіко-орієнтована модель, модель регіонального врядування та інноваційна модель. В статті встановлено, що основними інструментами демократичного врядування на місцевому рівні є реформування місцевого самоврядування, підвищення рівня залучення громадян до прийняття та ухвалення рішень на місцевому рівні та активне використання інформаційних технологій. Статистичні данні про реформування системи місцевого самоврядування свідчать про позитивні результати процесу децентралізації в Україні, який розпочато у 2014 році. Визначено основні складові застосування другого інструменту: інформаційна прозорість, громадські засідання, громадські консультації, доступ до відкритих даних, громадські ініціативи, зворотній зв’язок, підтримка активних громадян. В статті наведено складові третього інструменту, якій полягає у активному застосуванні електронного врядування при вирішенні соціально-економічних проблем місцевого розвитку. Підсумком дослідження є твердження про складність та багатогранність процесу обрання моделі публічного врядування, якій повинний враховувати ефективну реалізацію зазначених інструментів, основа мета цього процесу підвищення рівню демократії та прозорості при прийняття соціально-економічних рішень, які будуть спрямовані на покращення якості життя та підвищення рівню життя населення відповідної території.

Посилання

Зайчук О.В. Оніщенко О.В. Теорія держави і права: академічний курс. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

Greffe H. The instruments of good governance URL: https://www.oecd.org/regional/leed/34949100.pdf

Giguère, S. (2004) Building New Forms of Governance for Economic and Employment Development, New Forms of Governance for Economic Development, OECD, Paris, 2004. 267 P.

Бібік Н. Дослідження навчальних потреб представників орачів місцевого самоврядування в Україні. Квітень, 2019 р. 123 с.

Серьогін С.М., Гончарук Н.Т. Концептуальні засади реформування місцевого самоврядування в Україні Аспекти публічного управління, 2014 р., № 5-6. С. 71-80.

Мамонова В.В., Пуль С.С. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні. Теорія та практика державного управління, 2020, 4(71). С. 110-117 DOI 10.34213/tp.20.04.14

Філіппова В.Д., Логачов Д.О. Глобалізаційні виклики для локальних моделей демократії. Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 квітня 2023 року.) / за заг. ред. Л. Г Комахи. Київ : ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. С. 148-150.

Дробуш І. Реформування місцевого самоврядування в Україні: пошук оптимальної моделі в контексті євроінтеграційного процесу. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство», URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/235772 DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.01.3

Кемп Б., Хіменез М. Система оцінювання стану демократії на місцевому рівні. 2017. 120 с.

Моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади URL: https://mtu.gov.ua/content/monitoring-reformi-miscevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoi-organizacii-vladi.html

Понад 65% громад готові взяти участь у розробці реформи адміністрування місцевих податків – результати опитування. URL: https://atu.net.ua/news/ponad-65-gromad-gotovi-vzyati-uchast-u-rozrobtsi-reformiadministruvannya-

mistsevikh-podatkiv-rezultati-opituvannya

Про місцеве самоврядування: Закон України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ